• تلفن: 02645330332
  • 02645330148
  • 09303325617 ایمیل: info@transgostar.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

ساخت و تحویل به موقع ترانسفورماتور

  • خانه
  • /
  • Process
  • /
  • ساخت و تحویل به موقع ترانسفورماتور

شرکت ترانس گستر بعد از طراحی و محاسبات درخواستی مشتریان   که در رنج تولید شرکت (( انواع ترانس ایزوله  بیمارستانی استخر ترانس قدرت فیلترهارمونیک انواع چوک ورودی انواع سلف)باشد شروع به ساخت محصولات مشتریان با بهترین مواد  و کیفیت   انجام شده و در تاریخ تحویل  به موقع ترانس برای مشتری  حاضر گردید و تست شده و ارسال می گردد