• تلفن: 02645330332
  • 02645330148
  • 09122607096 ایمیل: info@transgostar.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

تماس با ما

نقشه محل کارخانه

SEND US MESSAGE

اطلاعات تماس

نظرآباد شهرک صنعتی سپهر ترانس گستر
تلفن:(026) 45330332
تلفن:(026) 45330148
تلگرام شرکت:09122607096
ساعات کاریشنبه تا پنجشنبه 08:00 – 17:00