• تلفن: 02645330332
 • 02645330148
 • 09122607096 ایمیل: info@transgostar.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

تماس با ما

نقشه محل کارخانه

SEND US MESSAGE

  اطلاعات تماس

  نظرآباد شهرک صنعتی سپهر ترانس گستر
  تلفن:(026) 45330332
  تلفن:(026) 45330148
  تلگرام شرکت:09122607096
  ساعات کاریشنبه تا پنجشنبه 08:00 – 17:00